Kuka saa tehdä? Sähköasennukset

Sähköasennukset

Kiinteistön sähköasennukset ja sähkölaitteet muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Sähkölaitteiden oikea sijoitus ja käyttö sekä sähkölaitteiden ja -asennusten kunnossapito ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita. Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa, huoltoa ja korjausta.

Sähköasennuksiin ja -laitteisiin kertynyt lika, pöly tai kosteus lisää valokaaren ja sähköpalon syttymisen vaaraa. Mekaaniset vauriot, kuten rasioiden kansien rikkoontuminen ja johtojen vauriot, aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.

Vanhoissa kiinteistöissä saattaa olla sellaisia sähköasennuksia, jotka eivät kaikilta osin vastaa uusien asennusten sähköturvallisuusvaatimuksia. Asennuksia ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä muuttamaan, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset eikä asennusolosuhteisiin ja ympäristöön ole tullut muutoksia.

Vanhojen sähköasennusten korjaustyö, kuten rikkoutuneen osan vaihto, on sallittua tehdä noudattaen alkuperäisenä asennusajankohtana voimassa olleita määräyksiä. Sen sijaan laajennus- ja muutostöissä on noudatettava työn toteutushetkellä voimassa olevia määräyksiä.

Vanhoissa rakennuksissa on usein riittämätön määrä pistorasioita ja valopisteitä. Asennuksia on suositeltavaa uusia ja laajentaa lisäämällä pistorasioita ja valopisteitä sen sijaan, että käytetään jatkojohtoja laitteiden liittämiseksi verkkoon.

Kun tarvitset uusia sähköasennuksia tai vanhojen korjaustöitä:

 • Varmista, että palvelua tarjoavalla yrityksellä tai sen käyttämällä aliurakoitsijalla on sähkötöihin tarvittava oikeus. Asian voit tarkistaa rekisteristämme Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä.
 • Tee kirjallinen sopimus tilaamastasi työstä. Näin varmistat kaikkien tilattujen töiden tekemisen ja selvennät vastuukysymyksiä.
 • Varmista, että asentaja tarkastaa asennukset ennen käyttöönottoa.
 • Huolehdi, että saat tarvittavat asennuspiirustukset ja käyttöohjeet.
 • Pyydä sähkötöiden tekijältä tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Hyvin pienistä asennustöistä, esimerkiksi pistorasian lisäyksestä, ei pöytäkirjaa kuitenkaan välttämättä tarvita. Tarkastuspöytäkirja on töiden tekijän antama vakuutus siitä, että sähkötyöt on tehty sähköturvallisuussäädösten mukaisesti.

Sähköasennusten kunnossapidosta huolehtiminen on sinun vastuullasi!

 • Valvo, että sähköasennusten käyttöympäristö säilyy turvallisena.
 • Huolehdi riittävästä kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta.
 • Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä.
 • Perehdy riittävästi laitteiden ja laitteiston ominaisuuksiin, kuten:
  • missä pääkytkin sijaitsee?
  • mistä laitteiston tai sen osat voi tehdä jännitteettömiksi?
  • missä sijaitsevat suojaavat sulakkeet ja muut suojalaitteet?
  • varmista, että asennuksista on käytettävissä "sähkökuvat" sekä laitteiden asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. 
 • Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä sähkötöissä ammattilaista.

Tavalliselle sähkönkäyttäjälle ovat turvallisuussyistä sallittuja vain eräät pienet työt, joista on kerrottu enemmän osiossa "Tee se itse -sähkötyöt " ja Kodin sähköturvallisuusoppaassaTiedosto avautuu uudessa välilehdessä. Varsinaiset sähkötyöt on aina teetettävä sähköalan ammattilaisella.